Tools voor communicatie, samenwerking en verandering in teams

Tools voor communicatie, samenwerking en verandering in teams

De verzorgenden die hebben meegedaan aan het verandertraject Verzorgenden in Transitie (ViT) hebben allerlei handige tools gebruikt en ontwikkeld. Die delen we op deze pagina. De tools kun je benutten voor de communicatie in je team, de samenwerking met cliënten of mantelzorgers. En natuurlijk voor het ontwikkelen van jezelf. 

Tools voor samenwerking en communicatie in je team
 • Afspraken vastleggen op het Aktieblok. Op deze manier maak je afspraken concreet. Je beschrijft wie wat doet en wanneer.
 • Complimentenslinger of ‘pot van voldoening’. Met deze positieve feedbacktool deel je complimenten van familie en mantelzorgers met elkaar. Hang ze in de teamkamer of lees ze voor in het teamoverleg.
 • Foto-associatie. Laat teamleden aan de hand van een fotokaart of voorwerp vertellen hoe ze over het team of onderwerp denken. Zo breng je in het team een gesprek op gang.
 • Goedemorgenoverleg. Organiseer een 10-minuten overleg om als (thuiszorg)team samen de dag op te starten.
 • Gouden omgangsregels. Met deze tool maak je afspraken in je team hoe jullie met elkaar willen omgaan.
 • Ik-ik-jij-wij-feedback. Een vorm van feedback waarin je aangeeft wat je ziet, (ik zie), voelt (ik voel) en vraagt of de ander dit herkent (jij) om tot slot afspraken te maken hoe jullie samen verder gaan (wij).
 • Intervisie in kleine groepen. Intervisie is een goede manier om met collega’s praktijkvoorbeelden te bespreken, daarop feedback te leren geven en ervaringen uit te wisselen.
 • Kartrekkers. Benoem teamleden die voorop willen lopen bij een nieuwe ontwikkeling en het verandertraject willen coördineren. Zo kun je een veranderingstraject soepeler laten verlopen.
 • Kwaliteitenspel. Met dit spel kun je elkaar in een teamoverleg complimenten geven en elkaars kwaliteiten benoemen.
 • Nee zeggen. Veel zorgverleners vinden het moeilijk om ‘nee’ te zeggen. Hier vind je 7 manieren om dit te oefenen.
 • Rondetafelgesprekken met acteurs. In deze rondetafels spelen acteurs herkenbare praktijksituaties na, waarna het team in gesprek gaat over deze situatie.
 • Smarti-doelen stellen. Op deze manier kun je doelen concreet maken, zodat ze ook haalbaar zijn.
 • Teamavonden. Organiseer teamavonden waarin je samen eet of door een activiteit elkaar beter leert kennen.
 • ViT-vaas. Hiermee kun je meningen of vragen van collega’s ophalen.
 • Woordensoep-meeting. In dit overleg maak je abstracte begrippen concreet. Wat versta jij bijvoorbeeld onder ‘eigen regie van de zorgvrager’? Of overdracht? Zorg dat je eenzelfde beeld hebt.
 • Wondervraag. Stel jezelf de vraag: als morgen alle problemen zijn opgelost, hoe ziet jouw team of werk er dan uit? Wat heb je dan nodig?
 • 10 Zomerwijsheden: hoe komen we de drukke zomer door?
Tools voor samenwerking met de cliënt en mantelzorg
 • Cliëntbespreking. Organiseer een cliëntbespreking waarin je met jouw team samen één lastige situatie bespreekt, zodat je van elkaar kunt leren.
 • Cliëntenenquête. Vraag aan cliënten en/of mantelzorgers hoe ze denken over de zorg en de samenwerking.
 • Netwerkkaart. Breng het netwerk van jouw cliënt in kaart en schrijf alle familieleden, vrienden en buren op die voor jouw cliënt belangrijk zijn. Zo kun hem of haar ondersteunen om het netwerk in stand te houden.
 • Mantelzorgbijeenkomsten. Organiseer familie- of mantelzorgbijeenkomsten, waarin ruimte is voor voorlichting, verhalen en vragen. Zo hoor je meer en kun je de samenwerking verbeteren.
 • Verwachtingen-overleg. Neem de tijd om bij de intake en tussentijds verwachtingen uit te wisselen tussen de zorg, cliënt en familie. Zo leer je elkaar kennen en kun je beter samenwerken.
Tools voor ontwikkeling van jezelf of in je team
 • Competentiescan. Met een korte vragenlijst breng je in kaart welke competenties teamleden belangrijk vinden en of zij vinden dat ze die competenties ook beheersen.
 • Teamscan. Onderzoeksmethode waarmee je in kaart brengt wat leer- of veranderpunten zijn voor het team.
 • ViT-thermometer. Met deze thermometer kun je nalopen welke competenties je als verzorgende al hebt en welke je nog moet of wilt leren.
Tool wet- en regelgeving

Op onze projectenpagina vind je uitleg, filmpjes en een e-learningmodule over de financiering van de ouderenzorg: e-learning en website wet- en regelgeving ouderenzorg.

Wil je meer lezen over het ontwikkeltraject ViT? Bekijk de aanpak en resultaten op onze projectpagina Verzorgenden in Transitie.

Deel met een collega