ANBI en jaarcijfers

Het Van Kleef Instituut kan haar werk doen dankzij de financiële bijdragen van aangesloten zorgpartners. Daarnaast vragen we gericht onderzoeks- en projectsubsidies aan bij (overheids)organisaties en kennisinstituten..

congrestival

ANBI-stichting

Minstens 90% inzet voor het algemeen nut

Het Van Kleef Instituut is een stichting en geregistreerd als ANBI bij de Belastingdienst. Een organisatie wordt aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Het Van Kleef Instituut is sinds 2005 het kennis- en inspiratienetwerk voor zorgprofessionals in de ouderenzorg. Onze kracht is het ontwikkelen en vertalen van innovatie en kennis naar de dagelijkse praktijk van de zorgverlener op een toegankelijke, inspirerende manier. Hierbij luisteren we naar de behoefte van zorgverleners en stimuleren we het samen leren en ervaren in de praktijk. 

Door het in stand houden van een kennisnetwerk, het verbinden en ondersteunen van kernpartners bij het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis en ervaringen en het bevorderen van de implementatie daarvan in de zorgpraktijk, ondersteunen en stimuleren we de professionele beroepsontwikkeling en deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg. 

Strategie en jaarberichten

Jaarplan en exploitatiebegroting

Jaarlijks maken we in overleg met onze zorgpartners een jaarplan en exploitatiebegroting. In dit plan beschrijven we onze activiteiten en projecten voor het komende jaar. De voortgang en realisatie van de afgesproken activiteiten bespreken we in elke bestuursvergadering, en publiceren we aan het eind van het jaar in een jaarbericht en financiële jaarrekening.

 

rust-in-je-hoofd

Ons beloningsbeleid

Op dit moment heeft het Van Kleef Instituut vier betaalde medewerkers in dienst en zetten we externe projectleiders in. Het bestuur van het Van Kleef Instituut houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de Stichting.

De directeur en medewerkers van het Van Kleef Instituut worden beloond volgens de geldende afspraken in de cao VVT, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Bestuurders van het Van Kleef Instituut werken onbezoldigd; de twee onafhankelijke leden ontvangen een vergoeding volgens de regels van de Belastingdienst. .

Ons privacyreglement

We zorgen ervoor dat we zowel offline als online vertrouwelijk omgaan met gegevens. We hebben daarom een reglement opgesteld zodat we kunnen garanderen dat we zorgvuldig met informatie omgaan. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

businesscase-hero

Ondersteun ons werk financieel

Bijdrage leveren aan de ouderenzorg?

Je kan het Van Kleef Instituut financieel steunen, met een vast bedrag per jaar of een periodieke gift. Omdat VKI een ANBI-stichting is, wordt er – onder bepaalde voorwaarden – geen belasting geheven op jouw bijdrage.

Zo komt jouw gift ten goede aan de ontwikkeling van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg en kunnen zij hun deskundigheid, vaardigheden en kennis vergroten om de kwaliteit van zorg aan hun cliënten in de praktijk te verbeteren.

Meer informatie over schenken met belastingvoordeel vind je bij de Belastingdienst.

Onze contactgegevens

  • Gebouw Jupiter
  • Prins Alexanderplein 8, 4e etage
  • 3067 GC Rotterdam
  • Tel: 010-2680654
  • E-mail: info@vankleefinstituut.nl
  •  
  • KVK: 24352612
  • RSIN (fiscaal nummer): 812711592
  • Rekeningnummer: NL29RABO0362441391

Wil je meer weten over VKI?

Of deel uitmaken van ons netwerk?

Contact opnemen