ANBI en jaarcijfers

Het Van Kleef Instituut kan haar werk doen dankzij de financiële bijdragen van aangesloten zorgpartners. Daarnaast vragen we gericht onderzoeks- en projectsubsidies aan bij (overheids)organisaties en kennisinstituten..

congrestival

ANBI-stichting

Minstens 90% inzet voor het algemeen nut

Het Van Kleef Instituut is een stichting en geregistreerd als ANBI bij de Belastingdienst. Een organisatie wordt aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wij ondersteunen en stimuleren de professionele ontwikkeling van zorgverleners. Dat doen we door het creëren van een kennisnetwerk, het verbinden en ondersteunen van partijen bij onderzoeken, het delen en verspreiden van kennis en ervaringen, en het bevorderen van de implementatie daarvan in de zorgpraktijk.

Strategie en jaarberichten

Jaarplan en exploitatiebegroting

Jaarlijks maken we in overleg met onze zorgpartners een jaarplan en exploitatiebegroting. In dit plan beschrijven we onze activiteiten en projecten voor het komende jaar. De voortgang en realisatie van de afgesproken activiteiten bespreken we in elke bestuursvergadering, en publiceren we aan het eind van het jaar in een jaarbericht en financiële jaarrekening.

 

rust-in-je-hoofd

Ons beloningsbeleid

Op dit moment heeft het Van Kleef Instituut vier betaalde medewerkers in dienst en zetten we externe projectleiders in. Het bestuur van het Van Kleef Instituut houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de Stichting.

De directeur en medewerkers van het Van Kleef Instituut worden beloond volgens de geldende afspraken in de cao VVT, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Bestuurders van het Van Kleef Instituut werken onbezoldigd.

Ons privacyreglement

We zorgen ervoor dat we zowel offline als online vertrouwelijk omgaan met gegevens. We hebben daarom een reglement opgesteld zodat we kunnen garanderen dat we zorgvuldig met informatie omgaan. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

businesscase-hero

Ondersteun ons werk financieel

Bijdrage leveren

Je kan het Van Kleef Instituut financieel steunen, met een vast bedrag per jaar of een periodieke gift. Omdat VKI een ANBI-stichting is, wordt er – onder bepaalde voorwaarden – geen belasting geheven op jouw bijdrage.

Zo komt jouw gift ten goede aan de ontwikkeling van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg en kunnen zij hun deskundigheid, vaardigheden en kennis vergroten om de kwaliteit van zorg aan hun cliënten in de praktijk te verbeteren.

Meer informatie over schenken met belastingvoordeel vind je bij de Belastingdienst.

Onze contactgegevens

Delftse Poort

  • The Office Operators
  • Weena 505, Toren A 30e
  • 3013 AL Rotterdam
  • Tel: 010-2680654
  • E-mail: info@vankleefinstituut.nl
  •  
  • KVK: 24352612
  • RSIN (fiscaal nummer): 812711592
  • Rekeningnummer: NL29RABO0362441391

Wilt u meer weten over VKI?

Of wilt u deel uitmaken van ons netwerk?

Contact opnemen