Tool: SMARTI doelen stellen

Tool: SMARTI doelen stellen

Je wilt met je team het zorgproces of de kwaliteit van jullie zorg verbeteren. Hoe pak je dat aan? Met een Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend (SMARTI) doel kunnen jij en je team resultaatgericht aan de slag en vergroot je de kans op succes.

Wat is de instructie SMARTI doelen stellen?

In de instructie SMARTI doelen stellen lees je wat de termen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend precies inhouden. Ook geven we een aantal voorbeelden van SMARTI doelen. Met deze kennis kun je vervolgens jouw eigen SMARTI doelen stellen en behalen!

Hoe gebruik je SMARTI doelen?

Bedenk wat jij wilt verbeteren met je team. Lees de instructie door en formuleer je doel stap voor stap volgens de SMARTI-regels. Om je doel te behalen moet je goed communiceren met je team. Leg duidelijk uit wat het doel is en welke acties je van je collega’s verwacht. Het is belangrijk dat iedereen achter het doel staat en weet wat hij of zij moet doen. Houd je collega’s tussentijds op de hoogte van de vorderingen en stel je doel bij als dat nodig is. Zo blijft iedereen resultaatgericht werken.

Waarom moet je doelen SMARTI formuleren?

Een SMARTI doel geeft duidelijk aan wat je wilt bereiken en stuurt het gedrag van jou en je team. Het geeft je geen garantie dat je jouw doel daadwerkelijk bereikt, maar je hebt wel invloed op de stappen en acties die naar het uiteindelijke doel leiden. Een SMARTI doel zorgt voor een focus, waardoor iedereen gericht aan de slag kan.

Zo maak je jouw doelen SMARTI

Volg onderstaande stappen en maak jouw doel Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend.

S Specifiek

Is je doel duidelijk, eenduidig en concreet? Woorden eindigend op -er, zoals groter, beter, meer, zijn te vaag. Ik wil mijn cliënten efficiënter helpen, is geen concreet doel. Probeer duidelijk te benoemen wat, waar, wanneer, met wie en hoeveel je wilt bereiken en waarom.

M Meetbaar

Hoe kun je zien, meten of aantonen of het doel bereikt is? Maak je doel meetbaar. Bijvoorbeeld:

  • Een spreekuur heeft altijd 15-20 bezoekers.
  • Een cliënt ontvangt zorg van maximaal 8 zorgverleners.

A Acceptabel

Is er draagvlak voor je doelstelling? Wil je organisatie of doelgroep dit echt? Staan je collega’s achter het doel? Is het relevant? En is het niveau acceptabel? Zorg ervoor dat je doelstelling voldoende uitdaging biedt; een doel dat je te makkelijk behaalt, geeft geen bevrediging.

R Realistisch

Is je doel haalbaar? Heb je een uitvoerbaar plan? Past het in de beleidskaders van je organisatie? Is je team in staat om het doel te realiseren? Stel niet een te groot doel in één keer, maar maak doelen behapbaar.

T Tijdgebonden

Wanneer is het doel bereikt? Een SMARTI doel heeft een duidelijke start- en einddatum. Zo kun je volgen of je op schema ligt en of je doelen (en eventuele subdoelen) al dichterbij komen.

I Inspirerend

Ga je ervoor? Hebben je collega’s voldoende inspiratie om aan de slag te gaan? Als het doel je boeit en als iedereen gemotiveerd is om eraan te werken, heb je meer kans op succes.

Voorbeelden van goede SMARTI doelen:

  • Over 2 jaar ontvangt 80% van de cliënten gebaxterde medicatie, zodat medicatiefouten afnemen en verpleegkundigen meer tijd hebben voor andere werkzaamheden.
  • 90% van de bezoeken aan cliënten vindt plaats op de overeengekomen tijd, met een marge van een half uur. Dit zorgt voor een hoge tevredenheid bij cliënten en medewerkers.
  • In 100% van de gevallen dat het bezoek aan een cliënt niet op de afgesproken tijd kan plaatsvinden (door toedoen van de zorgorganisatie), wordt de cliënt geïnformeerd. Zo neemt de betrouwbaarheid en tevredenheid toe.

Meer over SMARTI doelen

Gebruik het AktieBlok om afspraken over je SMARTI doel vast te leggen. Op het Aktieblok vul je in wat het probleem is, hoe je dit wilt oplossen, wat er moet gebeuren, wanneer dit gaat gebeuren, en wie het uitvoert.

Deel met een collega