Wetgeving en financiering van de langdurige zorg

In 2015 is de financiering van de langdurige ouderenzorg drastisch gewijzigd. Zorgverleners en cliënten hebben nu te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar welke wet hoort bij welke zorg? Om zorgprofessionals en hun cliënten te helpen bij de juiste keuze, hebben we de kennis over deze wetten op een rij gezet (en in 2021 geactualiseerd).

Project

Informatie bij dit project

Looptijd: 2017 - 2021
Doelgroep: (Wijk-)verpleegkundige, Helpende, Manager/teamleider, Verzorgende
Opdrachtgever: ZonMw
Deelname: Niet meer mogelijk

Deel met een collega

Verhalen-onderzoek onder zorgverleners

Twijfels over de juiste wet

Zorgverleners vinden de wetgeving en financiering in de ouderenzorg soms best complex. Welke route kies je bij het inzetten van zorg en ondersteuning voor thuiswonende cliënten? Hoe ga je om met de grensgebieden tussen deze wetten? En mag een cliënt zelf meebeslissen over zijn indicatiestelling?

Onderzoek wetgeving en financiering ouderenzorg

Om erachter te komen waar zorgprofessionals tegenaan lopen hebben we in 2017 een verhalenonderzoek gedaan onder wijkverpleegkundigen. We vroegen hen naar concrete werkervaringen en de dagelijkse praktijk. Wat motiveert en frustreert de zorgverlener? Wat werkt goed en welke belemmeringen komen ze tegen? 

De thema’s die in het onderzoek naar voren kwamen, zijn: 

1. Schotten tussen wetten.

2. Overlap tussen de Zvw en de Wlz.

3. Overlap tussen de Zvw en de Wmo (waaronder voeding).

4. Onduidelijkheid over dementiezorg/casemanagement.

5. Verschillen tussen Wlz en Zvw bij palliatieve zorg.

6. Administratieve druk van zorgverleners.

Lees de samenvatting van dit onderzoek op onze pagina Kennis voor de zorg.

Resultaten van dit project

Ontwikkeling materialen

Op basis van het verhalenonderzoek onder zorgverleners hebben we met financiële steun van ZonMw informatieve webpagina’s geschreven, filmpjes gemaakt en een e-learningmodule ontwikkeld. 

Uitleg over de wetten

In de thuiszorg heb je met drie wetten (en geldpotjes) te maken voor de zorg en ondersteuning van jouw cliënt. Welke zorg wordt uit welk potje betaald? 

Voor dit praktijkproject hebben we korte beschrijvingen gemaakt per wet:

E-learning Wetgeving en Financiering Ouderenzorg

Samen met netwerkorganisatie LOCOmotion hebben we met subsidie van ZonMw een (Fre)e-learning module gemaakt over de wetgeving en de financiering van de ouderenzorg. De inhoud van deze module is in 2021 geactualiseerd.

Bekijk en doe de e-learning module

Filmpjes: zorgverleners en experts aan het woord

Met subsidie van ZonMw hebben we een serie korte filmpjes gemaakt om je wegwijs te maken en te helpen bij deze veranderde financiering in je werk. Hierin stellen zorgverleners vragen over de nieuwe financiering van de ouderenzorg en geven experts toelichting en beantwoorden ze vragen. Waarom is de wet zoals hij is? Wat kun je doen om je cliënt toch goed te helpen?

Blog over de meerkosten in de Wlz

Wijkverpleegkundige Pauline Arts schreef een blog over een cliënt die door een toenemende zorgbehoefte moet overstappen naar de Wet langdurige zorg. Een puzzel. Ze zoekt naar mogelijkheden van meerzorg als het aantal uren zorg niet voldoende blijkt te zijn. 

  • Lees de blog van Pauline op onze site.
Bronvermelding

De informatie over dit onderwerp is grotendeels gebaseerd op het onderzoek dat VKI heeft uitgevoerd onder zorgverleners en experts. Daarnaast hebben we geput uit informatie van de rijksoverheid, het Zorginstituut Nederland, www.regelhulp.nl en VWS, www.informatielangdurigezorg.nl. Verder is gebruikgemaakt van informatie van het CAK, het CIZ, de SVB, Actiz, V&VN en zorgverzekeraars/zorgkantoren. De informatie op deze website is in samenwerking met adviseur en projectleider Irene Baten gecontroleerd en herzien in januari 2021.

Vragen over dit project?

Mail naar programmamanager Annemarie Klaassen, a.klaassen@vankleefinstituut.nl

Opdrachtgever

ZonMw

ZonMw