Kenmerken van verzorgend leiderschap

Als verzorgende ben je een belangrijke spil in de dagelijkse zorg. Daarvoor is leiderschap nodig. Maar hoe ziet leiderschap eruit bij verzorgenden? We vroegen het aan verzorgenden, beleidsmakers en opleiders. Zij schetsen een duidelijk beeld. Welke kenmerken van verzorgend leiderschap herken jij?

Kenmerken van verzorgend leiderschap

Een verzorgend leider neemt de leiding in dagelijkse zorgverlening

Uit het VKI-praktijkonderzoek naar verzorgend leiderschap komt een duidelijk beeld van een ‘verzorgend leider’. Als verzorgende toon je leiderschap als je in de dagelijkse zorgverlening een stevige positie inneemt. Een ‘verzorgend leider’:

  • oefent invloed uit op de cliëntenzorg;
  • neemt in de dagelijkse zorg van een cliënt actief een coördinerende positie in;
  • heeft oog voor de kwaliteit van leven;
  • weet welke interventies nodig zijn, vanuit vakkennis, de relatie met de cliënt, de context en eigen intuïtie;
  • legt uit wat ze doet en waarom;
  • bewaakt dat de zorg en de organisatie van de zorg in het belang is van de cliënt;
  • durft van regels af te wijken als dat de kwaliteit van zorg verbetert;
  • toont lef, kan incasseren als het tegenzit en maakt zaken bespreekbaar.

Een verzorgend leider werkt vanuit gelijkwaardigheid

Een verzorgende die leiderschap toont, houdt van haar vak en is er trots op verzorgende te zijn. Ze werkt vanuit respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid samen met andere beroepsgroepen. Ze maakt haar vak(bekwaamheid) kenbaar en zichtbaar en heeft goede reflectieve en communicatieve vaardigheden. Ze bewaakt de eigen grenzen en de grenzen van het vak. Ze toont voorbeeldgedrag en stimuleert collega’s het beste uit zichzelf te halen. 

Een verzorgend leider ontwikkelt haar vak

Een ‘verzorgend leider’ denkt verder dan de dagelijkse zorg. Ze praat mee in multidisciplinair overleg en in overstijgende overleggen, zoals werkgroepen en adviesraden. Ze draagt bij aan de ontwikkeling van de zorg, het vak van verzorgende en haar eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze denkt mee over de strategische richting van de organisatie in een veranderende zorgwereld.

Meer lezen over het herkennen en stimuleren van verzorgend leiderschap?

Deel met een collega