ZelfRedzaamheidsRadar +

De ZelfredzaamheidsRadar en het positieve gesprek helpen jou als zorgverlener om de zelfredzaamheid van je cliƫnten en bewoners te stimuleren. In 2022 en 2023 hebben we samen met Laurens, LOCOmotion en Scouters de bestaande radar vernieuwd en leermateriaal ontwikkeld voor een positief gesprek.

Project

Informatie bij dit project

Looptijd: 2022 - 2023
Opdrachtgever: Rijksdienst voor ondernemers, Scouters, ZonMw
Partners: LOCOmotion, Laurens, Scouters
Deelname: Niet meer mogelijk

Deel met een collega

Wat onderzoeken we?

Waarom de Zelfredzaamheidsradar+?

We stimuleren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven en de dingen kunnen doen die ze belangrijk vinden. De ZelfredzaamheidsRadar (ZZR) is daar een handig hulpmiddel bij. Met financiering van ZonMw en RVO hebben we samen met Laurens Thuiszorg, LOCOmotion, Scouters de ZelfredzaamheidsRadar nog cliëntvriendelijker gemaakt. ZRR+ had twee doelen:

  • De zelfredzaamheid van cliënten vergroten met een vernieuwde radar die meer inzicht biedt in hun eigen mogelijkheden en wensen.
  • De gespreksvaardigheden van zorgverleners verbeteren, zodat zij samen met de cliënt op zoek gaan naar wat hij of zij belangrijk vindt en hoe ze daarbij de zelfstandigheid kunnen vergroten.

Eerste resultaten

Vernieuwde digitale ZelfredzaamheidsRadar 

In het project ZRR+ is de ZelfredzaamheidsRadar (ZRR) opnieuw gedigitaliseerd, zodat cliënten en mantelzorgers de radar zelf kunnen invullen. De ZelfredzaamheidsRadar bestaat uit 15 domeinen, zoals aankleden, mobiliteit en vrijetijdsbesteding, die ze een cijfer (tussen 1 en 5) kunnen geven. Als een cliënt op een bepaald domein lager scoort, ga je samen op zoek naar verbeteringen. 

Lees meer over de nieuwe ZelfredzaamheidsRadar en hoe je deze gebruikt. 

 

Koppeling naar tips en hulpmiddelen 

In de nieuwe radar verschijnen tips en hulpmiddelen in beeld als je op het domein klikt waarmee je aan de slag wilt, zoals op de website van Scouters. In twee webinars hebben we samen met ergotherapeuten, thuiszorgverleners en mensen met een beperking extra tips en trucs verzameld. En dan met name voor de domeinen: contact met anderen, leervermogen, lichaamstemperatuur, normbesef en ontspanning. 

 

Training in het positieve gesprek

Met het project ZRR+ verschuiven we de focus van ziekte (wat gaat niet) naar wat nog wel kan en wat de cliënt belangrijk vindt in zijn leven. Wat maakt het leven waardevol? We noemen dat het ‘positieve gesprek’, waarin naast aandacht voor dagelijkse zorg aandacht is voor welzijn en leefplezier. Voor zorgverleners is deze benadering soms nog wennen. Daarom hebben we in het project ZRR+ verschillende trainingsmaterialen ontwikkeld:

  • In vier voorlichtingsfilmpjes leggen wijkverpleegkundigen van Laurens uit hoe de radar werkt. Ook geven ze tips om het positieve gesprek met de cliënt te voeren over de ingevulde ZRR. Bekijk de vier films:

Film 1: De ZelfredzaamheidsRadar ook voor u?

Film 2: De domeinen van de ZelfRedzaamheidsRadar; welke zijn dat en wat houden ze in?

Film 3 De ZRR; hoe vul je die eigenlijk in?

Film 4 Het positieve gesprek; hoe voer je dat gesprek?

  • De bestaande e-learning over de ZRR is aangepast en uitgebreid met vragen over het positieve gesprek. Test je kennis met de vernieuwde e-learning. 
  • Er is een praktisch, compact gesprekskaartje gemaakt als hulpmiddel bij een positief gesprek. Bekijk en download het gesprekskaartje.
  • Uit een groot aantal thuiszorgteams van Laurens zijn drie zorgverleners geschoold in het positieve gesprek en het werken met de ZRR. Dit zijn korte, digitale scholingen. Die drie zorgverleners delen hun kennis vervolgens in hun team. Daar kunnen ze de films, het gesprekskaartje en de e-learning bij gebruiken.
  • Bij de voorlichtingsfilms en de gedigitaliseerde ZRR ontwikkelen we nog een train-de-trainer programma over de ZRR en het positieve gesprek, zodat je zelf aan de slag kunt met de ZRR, de films en het positieve gesprek. Allemaal mogelijk gemaakt met subsidie van de stichting BMDR.
 
Informatiemateriaal voor cliënten

Voor cliënten ontwikkelen we een informatiebrochure en maken we een informatieve film, waarin uitgelegd wordt hoe de ZRR werkt en hoe ze deze kunnen invullen. Daarnaast gaan we onderzoeken of we de brochure en de radar kunnen vertalen in talen die in Rotterdam veel gesproken worden, zoals Turks en Arabisch.

Vragen over dit project?

Mail naar programmamanager Annemarie Klaassen, a.klaassen@vankleefinstituut.nl.

7b6a9887
Ook interessant!

VKI stimuleert dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. Bekijk tips van ons praktijkproject Zoveel mogelijk zelf blijven doen.

Tool

Bekijk hoe je met de Zelfredzaamheidsradar de zelfredzaamheid van jouw cliënt in beeld brengt.

Terugblik

In 2020 organiseerden we de conferentie Positieve gezondheid voor Laurens en Careyn. Lees hier het verslag van die dag en leer meer over positieve gezondheid.

Opdrachtgever

Rijksdienst voor ondernemers

Rijksdienst voor ondernemers

Scouters


ZonMw

ZonMw

Partners