Artikel: Zorg op maat voor de cliënt

Artikel: Zorg op maat voor de cliënt

In dit artikel nemen we je mee op ontdekkingsreis langs drie verschillende benaderingen en instrumenten voor persoonsgerichte zorg: de ZelfredzaamheidsRadar, Positieve Gezondheid en de Leefplezierbenadering. Achter ieder van deze benaderingen/instrumenten zitten ideeën over wat belangrijk is voor mensen en wat goede zorg inhoudt.

We stimuleren je om na te denken over de invloed van deze ideeën op de zorg die jij aan je cliënten biedt. Door hier bewust bij stil te staan, kun je de zorg bieden die het beste bij jouw cliënt past.

Benieuwd? Lees het artikel

Deel met een collega