AMOUR: collega helpt collega

In de zorg kom je soms vervelende of aangrijpende situaties tegen. Het kan helpen als je jouw ervaring kunt delen met een collega. Wij denken dat het nóg beter werkt als iemand in het team expliciet die rol krijgt én hiervoor een training volgt. In twee wijkteams van ActiVite leiden we daarom 'collegiaal ondersteuners' op en onderzoeken we wat wel en niet goed werkt in de praktijk.

Project Actieonderzoek

Informatie bij dit project

Looptijd: Januari 2023 t/m december 2023
Opdrachtgever: ZonMw
Partners: ActiVite, Pluut & Partners, Universiteit voor Humanistiek
Deelname: Niet meer mogelijk

Deel met een collega

Doel van dit praktijkonderzoek

Op tijd vervelende situaties bespreken

In de zorg ga je vaak maar door, ook na een vervelende ervaring. Soms heb je verdriet na het overlijden van een dierbare cliënt of ben je bang geworden door een agressief familielid. Samen met ActiVite willen we voorkomen dat deze ervaringen uitgroeien tot grote problemen waar iemand zoveel last van krijgt dat hij of zij er slecht van slaapt of zelfs uitvalt. We onderzoeken hoe collega’s elkaar beter kunnen helpen. Zo zorgen we er samen voor dat het werken in de zorg leuk blijft.

Teamleden opleiden tot collegiaal ondersteuners

We weten dat het fijn is als je na een nare ervaring kunt aankloppen bij een collega. Veel mensen doen dit ook al. Zij zoeken vaak hulp bij dezelfde mensen in een team. Juist díe mensen willen we opleiden tot ‘collegiaal ondersteuners’. In een training krijgen ze extra handvatten en weten ze hoe ze zo nodig kunnen doorverwijzen naar andere vormen van zorg binnen en buiten ActiVite. Bij ziekenhuizen, politie en defensie werkt collegiale ondersteuning heel goed. Met AMOUR gaan we dit nu toetsen in de ouderen- en thuiszorg. 

Waar staat AMOUR voor?

AMOUR staat voor Actieonderzoek naar Mentale Ondersteuning in de oUderenzoRg.

Wat gaan we doen?

Met twee wijkteams onderzoeken wat goed werkt

Binnen twee wijkteams van ActiVite leiden we twee teamleden op tot collegiaal ondersteuner. Zij bieden een luisterend oor en geven informatie over hoe je een gebeurtenis het beste kunt verwerken. Ook weten ze naar wie ze kunnen doorverwijzen. De zorgverleners uit de teams bepalen zelf bij wie ze deze rol goed vinden passen.

Leren en veranderen met actieonderzoek 

Tegelijkertijd onderzoeken we hoe deze nieuwe aanpak in de praktijk werkt. Dit heet actieonderzoek; een vorm van onderzoek waarin je tegelijkertijd leert en verandert. Daarom leiden we, naast de externe actieonderzoekers, ook per team twee interne actieonderzoekers op. Zij zijn de ogen en oren van het team en verzamelen informatie, zodat we tijdens het proces kunnen bijsturen. We verkennen:

  • welke vragen teamleden hebben;
  • hoe collegiaal ondersteuners passen in de dagelijkse drukke werkpraktijk;
  • wat wel werkt en wat niet.
Toolkit maken voor andere organisaties

Op basis van het onderzoek maken we een toolkit met procesbeschrijvingen, rolomschrijvingen, implementatietips en communicatiematerialen. Zo kunnen in de toekomst ook andere zorginstellingen met collegiaal ondersteuners werken. 

Vragen over dit onderzoek?

Mail naar programmamanager Fenna Mossel: f.mossel@vankleefinstituut.nl.

7b6a9597

Opdrachtgever

ZonMw

ZonMw

Partners