Teamleren in de praktijk

Een fijne teamsamenwerking is superbelangrijk voor de ontwikkeling en het werkplezier van zorgverleners. Als de sfeer goed is, durf je elkaar vragen te stellen en kun je samen de zorg verbeteren. In 2022 zijn we een project gestart waarmee we de teamsamenwerking nieuw leven inblazen. Hoe kunnen teams zelf werken aan samenwerken?

Project Praktijkproject

Informatie bij dit project

Looptijd: 2023 t/m 2023
Doelgroep: (Wijk-)verpleegkundige, Helpende, Manager/teamleider, Verzorgende
Partners: Careyn, Pluut & Partners
Deelname: Niet meer mogelijk

Deel met een collega

Wat gaan we doen?

Stilstaan bij samenwerking

We laten teams stilstaan bij de samenwerking. We hollen veel, maar staan we ook genoeg stil? Wat is er nodig om met elkaar in gesprek te gaan over wat goed gaat en wat beter kan? En wat maakt een team tot een ‘goed’ team?

Met een team aan de slag

In deze pilot staan we met een team stil bij de samenwerking. Wat werkt er wel, wat niet? Hoe kunnen we de teamsamenwerking verbeteren? Het team maakt een actieplan en gaat hiermee 12 weken aan de slag in de praktijk. VKI begeleidt het team en vertaalt de inzichten naar bruikbare resultaten, die aansluiten bij de bestaande overlegvormen en dagelijkse werkzaamheden.

Wat is het doel?

Teamsamenwerking verbeteren

Samen met teams willen we de teamsamenwerking verbeteren en leren hoe ze daar zelf aan kunnen werken. Dat noemen we actieonderzoek: we leren, verbeteren en delen kennis over wat we leren. Het team dat meedoet profiteert zelf meteen al. Dat wat goed gaat, bouwen we uit. Dat wat beter kan, proberen we samen met het team te verbeteren

Kennis delen met andere organisaties

We volgen de ervaringen van het team en bundelen de inzichten. We kijken vooral naar hoe je samenwerking kunt stimuleren en wat een team nodig heeft om van elkaar te leren. Dit delen we met andere organisaties, zodat ook andere teams hiermee kunnen werken.

De resultaten

Team gestart met TiP

Eind 2022 startte een van de teams van zorgorganisatie Careyn met het project. Zij hebben het traject van twaalf weken  doorlopen. Hun conclusie: twaalf weken is kort. Maar, het team ziet resultaat en wil ook nog verder werken aan verbeteringen. Dit doen ze met een kernteam en elke twee weken een update-moment. Waar ze mee verder gaan:

  • De vergaderingen goed blijven organiseren en ruimte inbouwen voor casuïstiek.
  • Stap voor stap taken van wijkverpleegkundigen overnemen.
  • De open sfeer behouden en aanvullend een training volgen in feedback geven en ontvangen.
Recept voor teamleren in de praktijk

Het team van Careyn heeft ook nagedacht over een recept voor teamleren: wat is er nodig voor samenwerking? Zij noemden ingrediënten als: kartrekkers, kleine stapjes, tijd inbouwen, casuïstiek bespreken, luisteren, betrokkenheid en volhouden. Benieuwd naar de ingrediënten en de bereidswijze?

Vragen over dit project?

Mail naar programmamanager Fenna Mossel: f.mossel@vankleefinstituut.nl.

7b6a9970
Inspiratie nodig? 

In het praktijkproject Verzorgenden in Transitie wilden teams zelf de samenwerking verbeteren. Met succes! Lees meer over de aanpak en resultaten van ViT. 

Aan de slag!

Wil je de communicatie in jouw team verbeteren? Bekijk onze communicatiefilmpjes met een praktisch werkboekje vol vragen en tips. 

Ken je dit project?

In 2023 zijn we gestart met actieonderzoek AMOUR: collegiale ondersteuning na een vervelende ervaring. Lees hoe we hiervoor teamleden opleiden. 

Partners