Twinning: Leernetwerk van onderwijs en zorg

In het project Twinning leren professionals uit de zorg en uit het onderwijs van elkaar. In 2015 startte het eerste leernetwerk met hbo-docenten en wijkverpleegkundigen. In de jaren daarna kwamen mbo-docenten en verzorgenden erbij: Twinning Twice. En tot slot breidde het netwerk uit met welzijnswerk en ouderen: Twinning Extended. Op deze pagina lees je over de opzet en resultaten van deze netwerken.

Project Samenwerken

Informatie bij dit project

Looptijd: 2015-2021
Doelgroep: (Wijk-)verpleegkundige, Helpende, Manager/teamleider, Verzorgende
Opdrachtgever: ZonMw
Partners: Albeda Zorgcollege, B&A Groep, Buurtwerk, Genero, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Laurens, OSO Rotterdam, PIT 010, Stichting Humanitas, ZonMw
Deelname: Niet meer mogelijk

Deel met een collega

Uitleg en start Twinning

Netwerk wijkverpleegkundigen en docenten hbo-V

 

Aansluiten bij de nieuwe zorgpraktijk

In 2015 ging het eerste leernetwerk van start tussen hbo-docenten en wijkverpleegkundigen. Wijkverpleegkundigen kregen in dat jaar nieuwe taken, zoals het indiceren en organiseren van zorg. Het doel van Twinning was:

 • Kennis uitwisselen tussen onderwijs en de zorgpraktijk;
 • Wijkverpleegkundigen ondersteunen om te voldoen aan de nieuwe eisen van hun vak;
 • Docenten praktijkervaring laten opdoen, zodat de opleiding beter aansluit bij de werkpraktijk;
 • De thuiszorg voor hbo-V-studenten aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld met wijkgerichte stageplaatsen.

Het Van Kleef Instituut was bij alle Twinning-netwerken betrokken, met adviseren over de inhoud, het organiseren van de leernetwerken, het verzamelen en (online) presenteren van de resultaten. 

 

Met elkaar meelopen in de praktijk 

In de regio Rotterdam gingen vier duo’s van docenten hbo-V en wijkverpleegkundigen op verkenning. Hoe kunnen we van elkaar leren? 

 • Docenten liepen mee in de wijk. 
 • Verpleegkundigen gaven gastcolleges op school en spraken stagecoördinatoren. 
 • Wijkverpleegkundigen, docenten en stagiaires bespraken samen praktijkcasussen. 

Door de kijkjes in elkaars keuken kregen wijkverpleegkundigen en docenten meer begrip voor elkaar. Het vak ging leven!

 

Resultaten en tips uit het eerste leernetwerk

De resultaten van Twinning zijn gebundeld in de publicatie Twinning: tussen wijk en hogeschool.

In de publicatie lees je:

 • wat Twinning inhoudt;
 • de ervaringen van wijkverpleegkundigen en hbo-V docenten;
 • de leeropbrengsten;
 • implementatietips.

Uitleg en resultaten Twinning Twice

Uitbreiding met mbo-docenten en verzorgenden 

 

Het tweede netwerk: Twinning Twice

Twinning werkte zo goed dat ook mbo-docenten en verzorgenden aansloten. Bij Twinning Twice werd het leernetwerk uitgebreid met mbo-V docenten van het ROC Mondriaan en het Albeda Zorgcollege. En met verzorgenden IG en mbo-verpleegkundigen van zorgorganisaties Careyn, Laurens en Humanitas. 

 

Kennisdelen rond actuele thema’s 

Bij Twinning Twice werden leernetwerken georganiseerd en werd kennis gedeeld rond thema’s als:

 • Zelfmanagement en eigen regie;
 • Wijkgerichte preventie;
 • Teamleren. 

In wisselende duo’s ‘twinden’ de docenten, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden daarnaast in elkaars praktijk.

De resultaten van Twinning Twice zijn gepubliceerd in het boekje Ketens smeden. In dit boekje staan de ervaringen van de deelnemers aan Twinning Twice. Ook de methodiek Twinnen is in acht stappen beschreven.

Uitleg en resultaten Twinning Extended

Ook welzijn en ouderen doen mee aan het netwerk 

 

Het derde netwerk: Twinning Extended

In 2019 werd het netwerk uitgebreid met het sociale domein en ouderen. Binnen ‘Extented Twinning’ liepen docenten, studenten, ouderen en professionals uit zorg en welzijn met elkaar mee. Zo ontstonden ideeën om kwetsbare ouderen in de wijk samen beter te ondersteunen. 

 

Samen casussen bespreken

De zorgverleners komen vaak bij dezelfde mensen over de vloer, maar kennen elkaar onvoldoende. Er is weinig verbinding, terwijl dat juist nodig is. In dit netwerk bespraken onderwijs, zorg, social work en ouderen gezamenlijk praktijkcasussen uit de thuiszorg. Hoe kun je elkaar beter vinden en benutten? Kun je een eenzaamheidsprobleem bijvoorbeeld beter oplossen als je niet door een zorgbril, maar door een welzijnsbril kijkt? Of als je werkt vanuit de principes van Positieve Gezondheid? 

 

Lees ter inspiratie:

 

Resultaten gebundeld in online magazine 

Extended Twinning is afgerond met een informatief, digitaal magazine. Hierin lees je meer over de opzet, aanpak en de ervaringen van alle deelnemers. 

 

Wil je meer lezen? 

Bekijk de uitgebreide projectpagina op de site van Hogeschool Rotterdam

Vragen over dit project? 

Mail naar programmamanager Annemarie Klaassen, a.klaassen@vankleefinstituut.nl.

7b6a9607

Opdrachtgever

ZonMw

ZonMw

Partners