Werkboekje bij filmpjes over de Wet Zorg en Dwang

Werkboekje bij filmpjes over de Wet Zorg en Dwang
VKI heeft in samenwerking met Laurens, ActiVite en Ervarea een werkboekje gemaakt over de Wet Zorg en Dwang. Dit werkboekje laat praktijksituaties zien, waar sprake is van onvrijwillige zorg. Dit werkboekje is bedoeld om in bijvoorbeeld een teamoverleg of in een scholing naar te kijken en er dan met elkaar over door te praten.  

Sinds 1 januari 2020 geldt voor zowel de thuiszorg als de verpleeghuiszorg de Wet Zorg en Dwang (Wzd). De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Als er geen alternatieven zijn én er is sprake van dat ernstige nadeel  mag onder strikte voorwaarden onvrijwillige zorg worden toegepast.

Werkboekje wet zorg en dwang

Deel met een collega