Blog: Buiten de lijntjes kleuren (Zelforganiserende teams)

sandra-bouckaert
Door Sandra Bouckaert, Trainer
Blog: Buiten de lijntjes kleuren (Zelforganiserende teams)

Een kudde dieren lijkt op afstand “meer van hetzelfde”. Kijk je bijvoorbeeld naar een kudde bizons die onderweg is, dan is dat wat je ziet: het zijn allemaal bizons. En dat klopt natuurlijk. Maar: al is ieder dier van dezelfde soort, toch zijn er ook verschillen binnen de kudde.

Kuddedieren

Wat voor een kudde geldt, is ook van toepassing op een team. Als we beter kijken, dan zien we dat elke groep is opgebouwd uit:

  • Leiders: meestal 1-3 mensen in de grote groep die het heft in handen nemen en aangeven wat er gedaan moet worden;
  • Volgers: alle mensen in een team, die datgene wat de leiders bedacht hebben, accepteren en gaan uitvoeren; dit is meestal een grote meerderheid van het team;
  • Andersdenkenden: Een klein groepje wijkt af van wat de meerderheid, inclusief de leiders, denkt of doet en brengt een andere, verfrissende kijk op de gang van zaken.

Elk van deze ‘rollen’ heeft de anderen in het team nodig. Zonder leiders geen volgers; en zonder volgers kunnen leiders geen kant op. Zonder een kleine minderheid met een afwijkende mening  geen vermogen om als groep ‘scherp’ te blijven. Omgekeerd: krijgt het andere geluid geen gehoor van de groep, dan ontstaat een roepende in de woestijn.

Samen in beweging blijven

Een team dat ruimte biedt aan alle rollen, is meestal een hecht en goed presterend team.

Hoe kun je een dergelijk evenwicht bereiken als team? Wat is daarvoor nodig?

  • Vertrouwen in elkaar: leiders ‘verdienen’ dit doordat zij op een verstandige manier de koers uitzetten én de volgers daarin actief betrekken.
  • Persoonlijk leiderschap: iemand volgen betekent niet dat je blindelings doet wat een ander je “voorschrijft” maar daarin actief meedenkt en meedoet en bovendien je eigen verantwoordelijkheid pakt voor jouw bijdrage aan het geheel.
  • Gelijkwaardigheid: in een team is niemand meer of minder dan de ander; streven naar goede samenwerking is gebaat bij het inzicht dat iedereen meetelt en iedereen een bijdrage kan leveren; iedereen is uniek en (link naar: Eye-opener) tegelijkertijd is iedereen even belangrijk.
  • Buiten de lijntjes kleuren: de wereld is complex. Anders durven denken én doen lijkt steeds vaker nodig. Het vraagt moed om “buiten de lijntjes te kleuren”. Een team dat het geluid van andersdenkenden van harte welkom heet in hun midden, komt verder.

Help elkaar!

Ben jij van nature een leider, een volger of iemand met een andere mening? Dan weet je nu hoe belangrijk jouw rol in het geheel is en wat je te doen staat om bij te dragen aan een goedwerkend team!

Deel met een collega