Filmserie: Oplopende spanning herkennen en agressie voorkomen

Filmserie: Oplopende spanning herkennen en agressie voorkomen

In de zorg kom je helaas ook agressief gedrag tegen. Samen met zorgorganisatie Topaz en de trainingsacteurs van Ervarea hebben we daarom filmpjes gemaakt over contact maken en omgaan met frustratie of irritatie. Het idee: als je (oplopende) spanning eerder herkent, kun je agressie misschien voorkomen. 

Tip! Bekijk de filmpjes met je team. 

  • Wat zie je in het gedrag van de cliënt?
  • Wat zie je in het gedrag van de zorgverlener?
  • Herken je dit uit jouw eigen werksituatie? Wat zou je anders willen doen?

 

Het begint met contact…

Persoonlijk contact zit in allerlei kleine en grote momenten. Hoe je ’s ochtends iemand uit bed helpt. Hoe je iemand begroet of benadert. Soms klikt of lukt het niet. Als een cliënt of bewoner jouw tempo bijvoorbeeld niet kan volgen, kan dit leiden tot irritatie of angst. Of als iemand het antwoord op al je vragen niet (meer) weet, kan er verwarring en spanning ontstaan. 

Bekijk de volgende drie filmpjes over contact maken in de zorg. Hoe doe jij dat?

Bekijk ook eens de filmserie (met werkboekje) die we maakten over persoonsgerichte zorg.

 

Frustratie en irritatie eerder herkennen

Bij agressie uit frustratie of irritatie loopt de spanning op. Je kunt dat meestal zien of horen. Iemand loopt rood aan, beweegt onrustig, praat sneller of harder. Hoe eerder je signalen herkent, hoe eerder je spanning kunt verminderen en agressie kunt voorkomen. 

Bekijk de volgende drie filmpjes over omgaan met irritatie en oplopende spanning. Hoe doe jij dat?

 

Assertiviteit

Met Topaz en Ervarea maakten we ook een filmpje over assertiviteit. Herken jij de verschillen tussen subassertief, assertief en overassertief gedrag? 

Deel met een collega