Artikel: Ethische dilemma’s (2017)

Artikel: Ethische dilemma’s (2017)
Kwetsbare ouderen wonen steeds langer thuis. Dat stelt thuiszorgmedewerkers voortdurend voor dilemma’s. ‘Het zou goed zijn als ze meer een beroep kunnen doen op elkaars kennis en ervaring.’ VKI werkte mee aan een artikel over ethische dilemma's, dat verschenen is in het blad Zorg & Welzijn.

Deel met een collega