SOS! Verward gedrag (leernetwerk)

Voor mensen met verward gedrag is het belangrijk dat de omgeving de signalen vroeg herkent en passende hulp biedt. Daarvoor is samenwerking nodig, bijvoorbeeld tussen zorg, welzijn, politie, gemeente en woningbouw. In 2019 startte daarom het leernetwerk SOS! Verward Gedrag: een netwerk met studenten en professionals uit de sectoren zorg, welzijn en veiligheid. Samen werkten ze aan: hoe herken je verward gedrag? En hoe werk je goed samen?

Project Samenwerken

Informatie bij dit project

Looptijd: 2019 - 2022
Doelgroep: (Wijk-)verpleegkundige, Helpende, Manager/teamleider, Verzorgende
Opdrachtgever: ZonMw
Partners: Albeda Zorgcollege, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Laurens, Parnassia Group, Politie Rotterdam Rijnmond, Practoraat Leerwerkplaatsen
Deelname: Niet meer mogelijk

Deel met een collega

Doel van dit leernetwerk

Samenwerken bij verward gedrag

In het leernetwerk ‘Samen leren Over Schakelen (SOS) bij Verward gedrag’ kwamen mbo- en hbo-studenten van Albeda Zorgcollege en Hogeschool Rotterdam samen met professionals uit zorg, welzijn en veiligheid, zoals zorgorganisaties Laurens en Parnassia, de gemeente en politie. Ze deelden kennis voor betere preventie, signalering en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. 

VKI is als kennispartner bij dit project betrokken en deelt de resultaten van het project online.

 

Leren van elkaar met praktijkvoorbeelden

In bijeenkomsten leerden studenten en professionals van elkaar. Ze keken terug op situaties met mensen met verward gedrag waarbij zij niet goed wisten wat ze moesten doen. Deed ik het juiste? Wat kon anders? Politieagenten, ervaringsdeskundigen, (psychiatrie)verpleegkundigen en medewerkers van de woningstichting deelden hun ervaring. Samen met de studenten bespraken ze de gekozen aanpak en zochten ze naar andere oplossingen. Die resultaten werden vervolgens weer gedeeld in bijeenkomsten van het leernetwerk.

Resultaten uit het leernetwerk

Ervaring opdoen met reflectieve casestudy

In het leernetwerk is gewerkt met reflectieve casestudy. Studenten en professionals leerden zo om hun eigen ervaringen te onderzoeken. Wat deed ik? Hoe ging dat? En wat zou ik anders kunnen doen? De gesprekken lieten zien dat studenten in hun stages regelmatig moeilijke situaties tegenkomen. En dat zij eerst meer kennis moeten hebben over verward gedrag en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Pas dan is er ruimte voor samenwerking.

Wil je meer weten over reflectieve casestudy? Projectleider Ada ter Maten schreef voor tijdschrift TvZ over het samenwerkingsproject een reflectieve casestudy: Samen leren over schakelen bij verward gedrag.

 

Podcast: Wat te doen bij verward of onbegrepen gedrag?

In een podcast van het practoraat Leerwerkplaatsen van Albeda Zorgcollege deelden professionals, studenten en twee ervaringsdeskundigen hun kennis. Wat te doen bij verward of onbegrepen gedrag? De professionals en studenten zijn werkzaam bij Antes, een ggz-instelling die specialist is in psychiatrie en verslaving. Je hoort hoe belangrijk het is om oog te hebben voor de levensgeschiedenis van mensen die zich verward gedragen. Als je op zo’n moment interesse hebt in hun beleving, weet je beter wat je kunt doen.

Beluister de podcast

 

Interview met de gemeente

Hoe denkt de gemeente Rotterdam over mensen met verward gedrag? Welke hulp bieden ze en met wie werken ze daarbij samen? Mbo-student Beveiliging Junny Nisia interviewde in 2020 Christine Eskes, wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport van de gemeente Rotterdam.

Bekijk en beluister het interview op YouTube.

 

Kennis over crisismanagement 

Wat de studenten ook aangaven: kennis is heel belangrijk om verward gedrag te herkennen. Psychiatrisch verpleegkundigen Roselie van Asperen en Roland van der Sande (Parnassia Groep) deelden in het leernetwerk kennis over triggers en beschermende factoren bij verward gedrag. Wat veroorzaakt verward gedrag, wat maakt het erger en wat kun je doen om een crisis te voorkomen?

Filmpje over de verwarde Piet en zijn vriendin

Voor het leernetwerk is ook een filmpje gemaakt over het verwarde, agressieve gedrag van Piet. Je ziet hoe zijn vriendin de situatie ervaart, hoe een melding over hem binnenkomt bij de politie en welke acties tot een goede uitkomst leiden. Piet en zijn vriendin worden gespeeld door acteurs, Frank werkt echt bij de politie.

Bekijk het filmpje op YouTube.

Het filmpje is bekeken en besproken in een minisymposium over crisismanagement. Ben je benieuwd naar de reflecties op het filmpje over Piet? Je leest ze in de nieuwsbrief (juni 2021) van het leernetwerk. 

 

E-learning over verward gedrag

Wil je meer leren over het omgaan met verward gedrag? Albeda en ggz-organisatie Antes hebben samen een leerzame e-learningmodule gemaakt. Hoe herken je verward gedrag? Weet jij wat je moet doen als een verward persoon bijvoorbeeld jouw winkel binnenloopt? En wie je dan kunt inschakelen? 

Aan de hand van waargebeurde situaties ga je hiermee oefenen. Na de module:

  • weet je wat verward gedrag is;
  • kun je verward gedrag signaleren en herkennen;
  • kun je reageren op personen met verward gedrag in de wijk;
  • weet je wat jij kunt doen om personen met verward gedrag hulp te bieden;
  • weet je wie je hiervoor kunt inschakelen in de wijk: de familie en naasten of het wijkteam.

Doe de e-learning!

Vragen over dit project? 

Mail naar programmamanager Annemarie Klaassen, a.klaassen@vankleefinstituut.nl

7b6a9549
Voor in je agenda!

Wil je meer leren over verward gedrag? Schrijf je in voor de VKI-workshop Moeilijk en onbegrepen gedrag & agressie, in mei of oktober 2024.

Nuttige filmpjes

Bekijk 5 filmpjes met tips over communiceren met mensen met moeilijk en onbegrepen gedrag, zoals mensen die lijden aan schizofrenie. 

Thema: Moeilijk en onbegrepen gedrag

Op onze themapagina ‘Moeilijk en onbegrepen gedrag’ vind je tools en bijeenkomsten om beter om te gaan met cliënten die je niet goed begrijpt of die agressief gedrag vertonen.

Opdrachtgever

ZonMw

ZonMw

Partners