Continentiezorg op Maat

Incontinentie komt veel voor in de ouderenzorg. Dat is voor ouderen emotioneel belastend. Bovendien kost het de zorg veel tijd. Samen met onze zorgpartners, het UMC Utrecht en LOCOmotion doen we onderzoek waarmee we de continentiezorg willen verbeteren. We testen of een nieuw technisch hulpmiddel – de Identifi – beter inzicht geeft in het plaspatroon én zorg op maat mogelijk maakt.

Project Praktijkonderzoek

Informatie bij dit project

Looptijd: Vanaf september '22
Opdrachtgever: ZonMw
Partners: ActiVite, Careyn, LOCOmotion, Laurens, Topaz, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Deelname: Niet meer mogelijk

Deel met een collega

Wat onderzoeken we?

Stap 1: onderzoek naar plaspatroon 

Veel ouderen kunnen niet meer zelfstandig of snel genoeg naar het toilet. Of ze voelen niet dat ze moeten plassen. Wij willen ontdekken óf en hoe een cliënt niet of minder incontinent kan zijn. Stap 1 is het in kaart brengen van het plaspatroon. Dat gaat nu meestal via een urinedagboek, maar dat is niet altijd betrouwbaar. In dit onderzoek meten we drie dagen met een speciale sensor in incontinentiemateriaal op welke tijdstippen en hoeveel een cliënt of bewoner plast. 

 

Stap 2: samen de continentiezorg verbeteren

Na drie dagen rolt uit de meting een helder en goed leesbaar rapport. Op basis van dit rapport maakt de verzorgende of verpleegkundige, eventueel met ondersteuning van onze experts, een continentiezorgplan op maat. Bijvoorbeeld: op vaste momenten een wekker zetten, ondersteunen bij het toiletbezoek, ander continentiemateriaal gebruiken of dit op andere momenten vervangen. Ook monitoren ze of de aangepaste continentiezorg leidt tot minder incontinentie en/of ongemak.

Wat is het doel?

Identifi toetsen in de praktijk

Uit eerdere onderzoeken met Identifi lijken de resultaten veelbelovend: maatwerk voor de cliënt, passender en minder gebruik van incontinentiemateriaal, betere assistentie bij de toiletgang, meer zelfredzaamheid en een lagere continentiegerelateerde werkdruk bij zorgverleners. Dit toetsen we nu in de praktijk. We vragen naar de ervaringen van cliënten/bewoners en zorgverleners en bekijken welke aanpassingen in continentiezorg goed werkt. 

 

Incontinentieproblemen verminderen

We hopen dat dit onderzoek voor cliënten en bewoners leidt tot:

  • Minder of misschien zelfs geen incontinentie;
  • Meer zelfredzaamheid, omdat iemand zelf of met ondersteuning op tijd naar de toilet kan;
  • Meer comfort dankzij beter passend incontinentiemateriaal;
  • Een beter slaapritme, omdat het incontinentiemateriaal op de juiste momenten wordt vervangen.

 

Continentiezorg verbeteren

In het onderzoek houden de verzorgenden of verpleegkundigen in het zorgleefplan bij wat is veranderd in de continentiezorg voor een cliënt of bewoner. Daarmee willen we ook onderzoeken welke interventies of materialen goed werken en hoe we samen de continentiezorg kunnen verbeteren.

Eerste resultaten

Onderzoek onder 60 cliënten/bewoners

Aan dit onderzoek werken vier aangesloten zorgpartners van VKI mee. Verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen en de thuiszorg vragen aan in totaal 60 cliënten/bewoners of zij aan dit onderzoek mee willen doen. 

 

Informatiemateriaal voor cliënten en zorgverleners

Wil je meer weten over dit onderzoek? Download dan een van de informatiebrochures over het praktijkproject Continentiezorg op Maat:

 
Informatiemateriaal voor cliënten en zorgverleners

Een team binnen Den Hoogenban (verpleeghuis - Laurens) heeft de Identifi getest. Bekijk hier hun ervaringen!

 

E-learning

Bekijk de onlangs geüpdate E-learning Incontinentie Preventie: een module vanuit het onderzoek Continentiezorg Op Maat. 

Vragen over dit project?

Mail naar programmamanager Annemarie Klaassen: a.klaassen@vankleefinstituut.nl 

Over ZonMw

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. We financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot implementatie in de praktijk: samen maken we het verschil.

rijckehove-20
Tips

VKI stimuleert dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. Bekijk tips van ons praktijkproject Zoveel mogelijk zelf blijven doen.

Tool

Ken je de ZelfredzaamheidsRadar al? Bekijk hoe de radar je kan helpen om de continentiezorg te verbeteren.

Ook interessant!

Opdrachtgever

ZonMw

ZonMw

Partners