Zorg Samen: beter samenwerken met familie

In de zorg heb je niet alleen te maken met een cliënt of bewoner, maar vaak ook met familie. Hun rol wordt de komende jaren nog belangrijker. Dat vraagt om extra aandacht voor de samenwerking en communicatie tussen zorgverleners, mantelzorgers en naasten. Hoe kunnen we de informele zorg zo organiseren dat iedereen daar plezier van heeft? Dat gaan we onderzoeken met 19 intramurale teams, hun cliënten en familie.

Project

Informatie bij dit project

Looptijd: April 2023 t/m december 2024
Partners: Careyn, De Zellingen, Laurens
Deelname: Ja, nog mogelijk

Deel met een collega

Doel van dit praktijkproject

Vervolg op eerder onderzoek 

In 2021 hebben we onderzoek gedaan naar de samenwerking en communicatie van zorgverleners met familie. Toen bleek: het is fijn als familie betrokken is, maar soms kunnen zorgverleners er ook ‘last’ van hebben. Vijftien teams van ActiVite oefenden destijds vervelende of moeilijke situaties met de trainingsacteurs van Ervarea. Samen gingen ze in gesprek. Wat vind je moeilijk? Wat zou jij in deze situatie anders doen? Hier hebben we veel van geleerd! De teams en trainers gaven inzicht in de oorzaken en dachten mee over oplossingen. 

De eindproducten van het onderzoek in 2021 kun je onderaan deze pagina vinden.

Aandacht voor effectieve communicatie in de zorg

In dit vervolgproject gaan we opnieuw aan de slag met 19 intramurale teams. Zij krijgen gesprekstrainingen, oefenen casussen met trainingsacteurs en doen ook zelf observaties (van collega’s door collega’s). Als deelnemer leer je zo beter communiceren met familie. Daarnaast willen we samen onderzoeken hoe we de zorg zo kunnen inrichten dat iedereen daar blij van wordt. Familie, zorgverleners en natuurlijk de bewoner of cliënt.

Behoefte en betrokkenheid van familieleden

Naast het trainen van teams gaan we in dit vervolgproject ook in gesprek met cliënten en hun familie (of andere mantelzorgers). Wat vinden zij belangrijk in de verzorging? Welke rol kunnen en willen zij daar zelf in spelen? Welke emoties komen daarbij kijken? En hoe ervaren zij het contact met zorgverleners? Ook hier willen we van leren! We gaan met alle uitkomsten in elk geval een nieuwe gesprekstraining maken voor familie en mantelzorgers, bijvoorbeeld in de vorm van een thema-avond. Hoe leuk is dat?

Aanpak en werkwijze

Praktijkonderzoek met 19 intramurale teams

Er kunnen in totaal 19 intramurale teams meedoen aan dit onderzoek. Deze teams krijgen een gesprekstraining onder begeleiding van trainingsacteurs. Daarnaast kiezen we voor aanvullende onderzoeksmethoden, zoals observeren, interviewen en reflecteren. Op die manier zal de kennis uit de trainingen beter beklijven.

Opbouw van het traject

1. Gesprekstraining voor de deelnemende teams, waarin ze op basis van eigen casuïstiek het gesprek met elkaar aangaan onder begeleiding van trainingsacteurs. 

2. We vragen 9 verzorgenden om minstens één keer een gesprek van een collega met familie te observeren. Ze maken hiervan een verslag.

3. Onze onderzoekers hebben 10 informele gesprekken met cliënten en hun familie/mantelzorger(s) over de ervaringen die zij hebben in de gesprekken met zorgverleners.

4. De trainingsacteurs van Ervarea verwerken samen met de onderzoekers van VKI de bevindingen in een nieuwe gesprekstraining voor familie en mantelzorgers. 

Vragen over dit project?

Mail naar programmamanager Monique Goense: m.goense@vankleefinstituut.nl

helemaal-blij
Tips nodig?

Wil je nu al beter leren samenwerken en communiceren met familie? Lees ons tipboekje met 10 tips van teams voor teams

Leestip!

Onze junior-onderzoekers schreven met een zorgethische blik een artikel over familieparticipatie: Hoe reflecteren verzorgenden op de communicatie die zij hebben met familie van hun cliënten en welke inzichten levert dit op? 

Meer over communicatie

Communicatie is best ingewikkeld. Bij VKI geven we je tips en organiseren we verschillende workshops, zodat je makkelijker kunt communiceren met cliënten en collega’s. >> Laat je inspireren op onze themapagina over communicatie. 

Partners