Filmserie: Assertiviteit in beeld

Filmserie: Assertiviteit in beeld

“Je zou een cursus assertiviteit moeten volgen!” Als je moeilijk ‘nee’ kunt zeggen, heb je dat vast vaker gehoord. Maar assertiviteit gaat over ‘ja’ en ‘nee’, over de juiste balans: je denkt aan jezelf én aan de ander. Kijk eens naar het filmpje dat we samen met Topaz maakten over drie vormen van assertiviteit.

 

Verschillende soorten assertief gedrag

Bij subassertief gedrag denk je in de eerste plaats aan de ander. Niet jij maar de ander staat voorop. Je vindt het moeilijk om ‘nee’ te zeggen en geeft al snel toe. Je schikt je naar de ander en vindt het moeilijk om je eigen wensen door te voeren. 

Bij assertief gedrag kom je op voor jezelf en houd je tegelijkertijd rekening met een ander. Je doet iets als het voor jou past en geeft het rustig aan als het niet past. Je zorgt zo goed voor de ander, maar ook goed voor jezelf. 

Bij overassertief gedrag denk je in de eerste plaats aan jezelf. Je staat voor je eigen belangen en standpunten. Je meldt wat jij ergens van vindt en wat je wilt. Mensen die zich overassertief gedragen, waren vroeger vaak subassertief, maar ineens was de maat vol. Ze beschermen zichzelf met ‘nee’. 

 

Herken jij subassertief, assertief en overassertief gedrag?

Een zorgverlener komt een familielid van een bewoner op de gang tegen. Ze reageert op drie verschillende manieren. 

Tip! Bekijk het filmpje met een collega of met je team. 

  • Wat zie je in het gedrag van de zorgverlener?
  • Wat zie je in het gedrag van de mantelzorger/het familielid?
  • Herken je dit uit jouw eigen werksituatie? Welk gedrag vertoon jij meestal? Zou je daar iets in willen veranderen?

 

Meer lezen over assertiviteit?

Deel met een collega