Filmserie: Wet Zorg en Dwang

Filmserie: Wet Zorg en Dwang
VKI heeft in samenwerking met Laurens, ActiVite en Ervarea een aantal filmpjes laten maken over de Wet Zorg en Dwang. Deze filmpjes laten praktijksituaties zien, waar sprake is van onvrijwillige zorg. De filmpjes zijn bedoeld om in bijvoorbeeld een teamoverleg of in een scholing naar te kijken en er dan met elkaar over door te praten.  

Sinds 1 januari 2020 geldt voor zowel de thuiszorg als de verpleeghuiszorg de Wet Zorg en Dwang (Wzd). De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Als er geen alternatieven zijn én er is sprake van dat ernstige nadeel  mag onder strikte voorwaarden onvrijwillige zorg worden toegepast.

  1. Rommeltje (Thuiszorg)
  2. Water (Thuiszorg en Verpleeghuiszorg)
  3. Leugentje om bestwil (Thuiszorg en Verpleeghuiszorg)
  4. Dorst (Thuiszorg en Verpleeghuiszorg)
  5. Zoals het klokje thuis klikt (Thuiszorg)

Werkboekje Wzd
In de filmpjes worden verschillende situaties uitgespeeld die over de Wzd gaan. Met deze filmpjes kun je in werkoverleggen de Wet Zorg en Dwang kort, maar krachtig aan de orde laten komen. Om je hierbij de ondersteunen hebben we een werkboekje ontwikkeld. In dit werkboekje geven we je tips over hoe je de filmpjes in jouw team kunt bekijken en bespreken. Hoe herken je onvrijwillige zorg of dwang? Hoe herken je (non-verbaal) verzet? Wat zijn alternatieven om dwang te voorkomen? Als je deze situaties met jouw collega’s bespreekt, leer je van elkaars ervaringen en inzichten. Download het werkboekje door op de link te klikken.

Werkboekje over de wet zorg en dwang

De filmpjes kunnen gebruikt worden voor teams in de thuiszorg en/of in het verpleeghuis.

Wil je reageren of heb je suggesties voor nieuwe filmpjes? Dat kan via info@vankleefinstituut.nl.

Wil je meer weten over de Wet Zorg en Dwang? Kijk dan eens op de website van Zorg voor beter: https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang.

Deel met een collega