Samenwerken aan betere dementiezorg

Aansluiten bij persoonlijke wensen en behoeften van ouderen vraagt om een vernieuwend onderwijsaanbod, in nauwe samenwerking met ouderen met levenservaring en ervaringsdeskundigheid op het gebied van zorg, wonen en welzijn. In dit project wordt op een vernieuwende manier onderwijs over dementiezorg ontworpen. Het onderwijs wordt aantrekkelijker, makkelijker toegankelijk en praktijkgerichter. Doel is zorg aan mensen met dementie, mantelzorgers en professionals meer op maat te kunnen leveren.

Project

Informatie bij dit project

Looptijd: 2016 - 2017
Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam
Deelname: Niet meer mogelijk

Deel met een collega

Inhoud project

Introductie

Op 1 september 2016 is het nieuwe project “Samenwerken aan betere dementiezorg door samen te leren” gestart onder leiding van lector Jacomine de Lange, gesubsidieerd door NPO/ZonMw. Aansluiten bij persoonlijke wensen en behoeften van ouderen vraagt om een vernieuwend onderwijsaanbod, in nauwe samenwerking met ouderen met levenservaring en ervaringsdeskundigheid op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Uitgangspunten voor onderwijsvernieuwing zijn:

  • Zelfwerkzaamheid en initiatief van studenten en cursisten;
  • Ouderen, professionals en studenten werken samen in de onderwijsvernieuwing en in het onderwijs;
  • Ervaringsgericht leren;
  • Blended learning - een combinatie van online- en contactonderwijs gebruikmakend van verschillende didactische concepten.

Het komende jaar gaat het Kenniscentrum Zorginnovatie met de opleidingen Verpleegkunde en Ergotherapie, ouderenzorginstellingen in Rotterdam, gemeente Rotterdam, GENERO en het Van Kleef Instituut dit nieuwe onderwijsaanbod op het gebied van dementie ontwikkelen en uittesten.

Lees hier verder over het project. 

Verbinding met onderwijs

Onderzoek

Studenten doen in het kader van hun afstuderen een inventariserend onderzoek naar behoeften van (mede)studenten. In een minorproject wordt de opzet van de studentenorganisatie uitgewerkt.

Beoogde resultaten

Het doel

Door ouderen, docenten en professionals wordt een onderwijsaanbod op het gebied van dementie ontworpen dat ingepast kan worden in een reguliere cursus, maar ook apart als interprofessioneel onderwijs aangeboden kan worden. Onderdelen ervan zijn webinars, workshops en inspirerende debatten. De onderzoekers en studenten ontwerpen een andere manier om praktijkopdrachten te implementeren in het onderwijs, die garandeert dat ouderen, studenten en professionals in wonen, welzijn en zorg samenwerken. De onderzoekers ontwerpen een opdracht voor studenten om zelf een studentenorganisatie op te zetten voor wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ouderen spelen een rol bij de behoefteanalyse, het ontwerp en de uitvoering van het onderwijs en ook bij de beoordeling van de praktijkopdrachten.

7b6a0079

Projectfeiten

Samenwerking

Instituut Voor Gezondheidszorg (IVG), Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO), EAS (Instituut voor Engineering and Applied Sciences) van Hogeschool Rotterdam, GENERO (ook het Ouderen- en Mantelzorgforum), Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam e.o., welzijnsinstelling Dock, de Stedelijke Dementieketen Rotterdam, het Van Kleef Instituut en de gemeente Rotterdam.

Onderzoekslijn
Financiering
  • Nationaal Programma Ouderenzorg/ZonMw
Looptijd
  • 2016 - 2017

Lectoren en onderzoekers

Onderzoekers

Klik op de namen van de onderzoekers om meer over ze te lezen op de website van Hogeschool Rotterdam.

Opdrachtgever

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam